Temannya Kakek Bejo (Kakek Bejo Kollegen): Cerita Kakek Bejo dari kang Dadang Saleh Iskandar

Wednesday, January 19, 2005

 

Cerita Kakek Bejo dari kang Dadang Saleh Iskandar

From : saleh iskandar = dadang_salisk@plasa.com
Sent : Kamis,  15 April 2004,  6:09 AM
To : ahmadzeni@hotmail.com
Subject : Kakek Bejo

Saperti biasa Kakek Bejo unggal isuk mangkat gawe ka terminal senen naek Metro Mini.

Nah harita mah kabeneran Metro Minina geus pinuh tapi aya bangku nu kosong hiji gigireun preman, sigana euweuh nu wanieun. Da nempo dedegan eta si preman, matak paur ningalina. Awakna pinuh ku tato, bari jeung pinuh ku atribut beusi dina leungeun sampe ka ceuli sagala.

Dari pada nangtung ahirna si Kakek Bejo teh gek bae gigireun si Preman. Kulantaran si preman teh udud bae, atuh jegroh si Kakek Bejo teh katarajang batuk dadakan. Si Kakek Bejo ngawanikeun maneh negor ka eta preman, sangkan eureun ududna bari jeung papatah yen udud teh ngarugikeun keur kasehatan. Sigana dicaram ku jelema peot tur kolot, eta preman teh jadi timbul amarahna, ?Tong nyaram kana karesep uing, keun we rek teu sehat oge da ieu mah udud nu uing nikmat keur uing, naha pipilueun teuing kolot teh ??.

Atuh si Kakek Bejo disentak kitu teh ni langsung mulintirkeun kumis, geus kitu mah sedut-sedut pesss ? sedut-sedut pesss ? Kakek Bejo ngaluarkeun jurus antikna, nyaeta hitut.

Puguh we ni malikbek ku bau 7 rupa, sok komo si preman nu diuk gigireun Kakek Bejo. Langsung weh eta preman teh nyengor ka si Kakek Bejo, ?Sing bener atuh Ki, hitut teh mani sangeunahna bae !?. Kakek Bejo anteng weh ngajawabna bari jeung sedut-sedut pesss deuih, eh ? ieu hitut ? hitut Aki, dikaluarkeun ku Aki sorangan, naha milu ngatur sagala ??, bari jeung sedut-sedut pesss deuih. Atuh si preman langsung jurungkunung  hudang terus kabur.


=================================
Saleh Iskandar
Jl. Bumi Patra
Pertamina Balongan-Indaramayu
Alumnus SMAN Jatiwangi '86


ahmadzeni: Comic Artist.
"Nuhun kang Dadang, atas kiriman ceritanya...
Kang Dadang ini teman saya, alumni SMAN Jatiwangi, cuma beda angkatan...
Soalnya saya mah, lulusan tahun 1995 dari SMAN jatiwangi.

Kang Dadang ini di bulan April 2004, memesan komik Kakek Bejo sebanyak 20 komik, lumayan banyak...
Katanya buat dibagi-bagiin...

Kang Dadang ini memang suka humor, buktinya sampai ngirim cerita lucu tapi pake bahasa Sunda.

"Nuhun pisan kang Dadang."
Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?